Tin Tức

Tin tức 1306 - 02082019 - Dây thun kẹp viền

Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển sản phẩm công nghiệp có công nghệ-kỹ thuật cao

Phát triển công nghiệp (CN) là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của thành phố (TP) Đà Nẵng. Đặc biệt, trong chặng đường 20 năm từ khi Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương (1997-2017), kinh tế CN của TP có nhiều cơ hội, điều kiện để phát triển. - Dây thun kẹp viền

Và trong mỗi giai đoạn của chặng đường 20 năm này, CN Đà Nẵng luôn xuất hiện những sản phẩm chủ lực, có vai trò và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của kinh tế TP.

Vượt qua khó khăn, thách thức để vươn lên

TP Đà Nẵng chính thức trở thành TP trực thuộc Trung ương từ ngày 01/01/1997. Trong thời gian đầu, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi yêu cầu phát triển mới đặt ra, nhất là bản thân nền kinh tế TP, trong đó có CN tuy đa dạng về ngành nghề nhưng công nghệ còn lạc hậu, phân tán, quy mô sản xuất nhỏ không tạo được mũi nhọn cho phát triển kinh tế. Các ngành dịch vụ tuy phong phú nhưng giá trị thấp, chưa tạo được luồng buôn bán lớn thúc đẩy sản xuất phát triển; khối lượng hàng hóa thông qua cảng chỉ đạt 50% công suất; các lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng còn yếu kém…

Cùng với khó khăn trên, trong thời gian đầu khi Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương cũng là thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ của các nước trong khu vực, gây nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành sản xuất hàng xuất khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, đặc biệt là hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài bị giảm mạnh, nhất là trong điều kiện hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế Đà Nẵng còn thấp. Những khó khăn này phần nào hạn chế đến tốc độ phát triển của TP.

Trước thực trạng đó, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân TP Đà Nẵng đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt những chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy cao độ nội lực, phấn đấu khai thác những lợi thế sẵn có, huy động sức mạnh toàn dân, củng cố tổ chức bộ máy cán bộ để tạo những chuyển biến tích cực, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Dây thun kẹp viền - post 3 - Ảnh chú thích - 02082019


Đặc biệt, sau khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã tiến hành xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, nhanh chóng xác định cơ cấu kinh tế theo hướng “công nghiệp - thương mại - du lịch - dịch vụ - thủy sản nông lâm nghiệp”. Trên cơ sở đó, TP tiến hành các bước để cụ thể hóa và triển khai thực hiện, mang lại nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Cụ thể nhất là kinh tế- xã hội TP tiếp tục phát triển có tính đột phá, tạo được thế và lực cũng như xác lập được vị thế của Đà Nẵng trên cả nước, khu vực và quốc tế. Những thành tựu đáng kể đó là: tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) tăng bình quân 11,4%/năm, trong đó dịch vụ tăng 9,3%/năm, công nghiệp- xây dựng tăng 15,3%/năm; cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư chuyển dịch đúng định hướng “công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp”, đồng thời là cơ sở để chuyển dịch sang hướng mới: “dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp” từ sau năm 2010; thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước với GDP bình quân năm 2010 đạt 33,2 triệu đồng/người, tăng gấp 7 lần so với năm 1997 và gấp 1,7 lần so với bình quân của cả nước (năm 2010); tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 20,5%/năm­­.

Chặng đường phát triển mới

Trong bối cảnh từng bước vượt qua các khó khăn thì cũng trong giai đoạn này, Đà Nẵng được công nhận là đô thị loại I cấp quốc gia (năm 2003) và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu chặng đường phát triển mới của TP Đà Nẵng.

Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị chỉ rõ định hướng phát triển của TP Đà Nẵng là “Xây dựng TP Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước; là trung tâm kinh tế- xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm CN, thương mại, du lịch và dịch vụ; là TP cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính- viễn thông, tài chính- ngân hàng; một trong những trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo và khoa học- công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước”.

Thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị, Thành ủy Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện bằng nhiều chủ trương, nhiệm vụ cụ thể; đồng thời xây dựng và ban hành Chiến lược Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội TP đến năm 2020. Chiến lược Quy hoạch tổng thể này đặt ra mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; được triển khai thực hiện trong các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001-2005, 5 năm 2006-2010, 5 năm 2011-2016.

Trong 20 năm trở thành TP trực thuộc Trung ương và 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị, với nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, nhất trí của toàn dân, Đà Nẵng đã tranh thủ được thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức nên tình hình kinh tế- xã hội của TP đã có những chuyển biến quan trọng, đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ tương đối khá, bước vào nhóm các TP đang phát triển có mức thu nhập khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; một số lĩnh vực, một số mặt có vị trí cao so với cả nước. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn GRDP năm 2016 ước tính theo giá so sánh 2010 tăng 6,24 lần so với năm 1997 (sau 20 năm), giai đoạn 1997-2016 bình quân hàng năm tăng 10,07%. Trong đó tăng nhanh thời kỳ đầu là ngành CN, sau đó là ngành dịch vụ.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế của TP Đà Nẵng đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 1997 cơ cấu nông nghiệp, lâm nghiệp- công nghiệp và xây dựng- dịch vụ và thuế sản phẩm là: 6,66%- 31,71%- 61,63%; năm 2010 cơ cấu là: 2,97%- 29,39%- 67,63%; năm 2016 ước là: 1,99%- 32,6%- 65,41%.

Những sản phẩm công nghiệp chủ lực

Trong từng giai đoạn cụ thể của chặng đường phát triển 20 năm này, CN Đà Nẵng luôn xuất hiện những sản phẩm chủ lực, có vai trò và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của TP.

Trước hết, ở giai đoạn đầu (1997-2000). Đây là thời kỳ mà Đà Nẵng bắt đầu bước vào quá trình tăng tốc, tiến nhanh đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để thực hiện mục tiêu này, các thành phần kinh tế của TP được chú ý và tạo điều kiện để phát triển. Các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được sắp xếp, củng cố một bước đóng vai trò chủ đạo trong nền CN thành phố. Đến cuối năm 1999, Đà Nẵng có 04 DNNN hoạt động trong lĩnh vực CN được cổ phần hóa và tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Trong khi đó kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (NN) cũng hình thành và phát triển ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu chung của CN thành phố.

Cạnh đó, năng lực sản xuất của CN Đà Nẵng bắt đầu chuyển biến theo hướng tích cực. Một số DN có mức tăng trưởng liên tục trong nhiều năm và có hướng phát triển tốt như: Công y Nhựa Đà Nẵng, Công ty Cao su Đà Nẵng, Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung, Công ty VIJACHIP, Công ty Giày Bảo Quốc, HTX Văn phòng phẩm Trường Sơn, HTX Giấy Đồng Tâm, Công ty CP Khí Công nghiệp và Hóa chất Đà Nẵng….

Hãy tham khảo Dây thun kẹp viền của Tandtvietnam để thêm nguyên liệu vào công thức phối đồ nhé!

Theo Báo Mới
Tin tức khác
CHỈ MAY CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT

CHỈ MAY CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT

Chỉ may may công nghiệp là phần không thể tách rời trong ngành may mặc, chỉ may quần áo là phụ liệu để kết nối các..
TOP 5 ĐỊA CHỈ MAY MẶC UY TÍN TẠI HỒ CHÍ MINH

TOP 5 ĐỊA CHỈ MAY MẶC UY TÍN TẠI HỒ CHÍ MINH

Ngành may mặc không còn gì xa lạ đối với Việt Nam. Đã góp phần cho sự phát triển về kinh tế - xã hội của đất..
Thun dệt kim - thun bản những điều bạn nên biết trước khi mua

Thun dệt kim - thun bản những điều bạn nên biết trước khi mua

Về mặt hình thức, thun dệt kim tương đối giống với thun dệt. Nhưng thun dệt kim mỏng, mềm và giá thành rẻ hơn. Sản..
Địa chỉ cung cấp chỉ thun tại Hồ Chí Minh uy tín nhất

Địa chỉ cung cấp chỉ thun tại Hồ Chí Minh uy tín nhất

Chỉ thun là phụ liệu may mặc không còn xa lạ với các xưởng sản xuất cũng như nhà bán lẻ phụ liệu. Nhưng để tìm..
Top địa chỉ cung cấp chỉ thun giá rẻ không thể bỏ qua

Top địa chỉ cung cấp chỉ thun giá rẻ không thể bỏ qua

Hiện nay, chỉ thun được sử dụng rất phổ biến trong ngành công nghiệp may mặc. Và việc cầu nhiều thì cung cũng sẽ..
Phụ liệu may mặc tại Hồ Chí Minh giá rẻ

Phụ liệu may mặc tại Hồ Chí Minh giá rẻ

Ngành dệt may Việt Nam hiện nay đang là ngành dẫn đầu, kéo theo sự phát triển không ngừng này giúp cho việc sản xuất..
Đang online: 3 Tổng truy cập: 618620
Hotline tư vấn miễn phí: 0984.84.12.39
Hotline: 0984.84.12.39
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0984.84.12.39 SMS: 0984.84.12.39