Tin Tức

Tin tức 1829 - 01082019 - Dây thun bản

Tháng 7: Kim ngạch XNK các mặt hàng chính đều tăng

Nhờ kim ngạch XNK của một số mặt hàng chính tăng trong tháng 7 đã giúp cho tổng thu NSNN 7 tháng đầu năm 2019 của toàn ngành Hải quan tăng 18,44% so với cùng kỳ năm 2018. - Dây thun bản

Chỉ tính riêng số thu NSNN trong tháng 7 đạt 29.500 tỷ đồng nhờ kim ngạch một số mặt hàng XNK chính đều tăng so với tháng trước, trong đó đặc biệt 2 mặt hàng mang lại nguồn thu lớn là xăng dầu và ô tô nguyên chiếc NK đều tăng.

Điểm lại các mặt hàng XK chủ yếu trong tháng 7 cho thấy hầu hết các nhóm hàng XK chủ lực có chiều hướng tăng, cụ thể:

Dầu thô XK trong tháng 7/2019 ước tính đạt 455 nghìn tấn, tăng 38,7% so với tháng trước và trị giá là 206 triệu USD, tăng 11,1%. Lượng XK dầu thô trong 7 tháng/2019 ước đạt 2.494 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.285 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ có trị giá XK trong tháng 7/2019 ước tính là 850 triệu USD, tăng 5,5% so với tháng trước. Tổng kim ngạch XK trong 7 tháng/2019 ước đạt 5,67 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may ước tính trong tháng 7/2019, XK nhóm hàng này của cả nước đạt 3,25 tỷ USD, tăng 12,8% so với tháng trước và nâng trị giá XK hàng dệt may trong 7 tháng/2019 lên 18,34 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giày dép các loại có trị giá XK trong tháng 7/2019 ước tính đạt 1,7 tỷ USD, tăng 3,9% so với tháng trước. Tổng kim ngạch XK trong 7 tháng/2019 ước đạt 10,44 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá XK trong tháng 7/2019 ước tính là 3,1 tỷ USD, tăng 4,3% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng trị giá XK nhóm hàng này trong 7 tháng/2019 lên gần 18,62 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại & linh kiện, ước tính XK nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 3,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, XK hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 27,29 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác XK trong tháng 7/2019 ước tính trị giá là 1,5 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch XK trong 7 tháng/2019 ước đạt 9,73 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tượng tự XK, cơ quan Hải quan cũng ước tính nhiều nhóm hàng NK chủ lực tăng trong tháng 7, như:

Xăng dầu các loại NK trong tháng 7/2019 ước tính là 750 nghìn tấn, tăng 41,5% so với tháng trước và trị giá là 440 triệu USD, tăng 44%. Tuy nhiên tính tổng lượng xăng dầu NK trong 7 tháng/2019 ước tính chỉ đạt 5,14 triệu tấn, trị giá ước đạt 3,15 tỷ USD, giảm 34,8% về lượng và giảm 39,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm hóa chất NK, nhóm hàng này trong tháng 7/2019 ước tính là 500 triệu USD, tăng 17,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019,NK mặt hàng này đạt 3,03 tỷ USD, tăng 7% so với 7 tháng/2018.

Dây thun bản - post 5 -01082019 - Ảnh chú thích 1


Chất dẻo nguyên liệu ước tính NK chất dẻo trong tháng 7/2019 là 550 nghìn tấn, giảm tăng 14% so với tháng trước và trị giá là 787 triệu USD, tăng 11,5%. Ước tính đến hết tháng 7/2019,NK mặt hàng này của cả nước là 3,53 triệu tấn, trị giá 5,17 tỷ USD; tăng 13,4% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại, ước tính NK mặt hàng này trong tháng 7/2019 là 1,2 tỷ USD, tăng 7,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, NK vải các loại đạt 7,76 tỷ USD, tăng 4,6% so với 7 tháng/2018.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng ước tính NK nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 3,2 tỷ USD, tăng 13,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, NK máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 20,85 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện NK, nhóm hàng này trong tháng 7/2019 ước tính là 4,3 tỷ USD, tăng 12,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, NK mặt hàng này đạt 28,2 tỷ USD, tăng 19% so với 7 tháng/2018.

Điện thoại các loại và linh kiện ước tính NK nhóm hàng này trong tháng 7/2019 là 1,25 tỷ USD, tăng 30,2% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019, NK điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 7,06 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng măt hàng ô tô nguyên chiếc các loại, ước tính NK nhóm hàng này trong tháng 7/2019 đạt 13 nghìn chiếc, trị giá đạt 258 triệu USD, tăng 18,6% về lượng và tăng 1,4% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 7/2019,NK ô tô nguyên chiếc các loại đạt 88 nghìn chiếc, trị giá đạt 1,94 tỷ USD, tăng 365,6% về lượng và tăng 319,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Với kim ngạch các măt hàng XNK trong tháng 7 năm 2019, tổng trị giá XNK hàng hoá của cả nước ước đạt 45 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước; trong đó trị giá XK ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 5,5% và trị giáNK ước đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9%.

So với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá XNK hàng hóa cả nước trong 7 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 288,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó XK ước đạt 145,13 tỷ USD tăng 7,5% vàNK ước tính đạt 143,34 tỷ USD tăng 8,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2019 ước tính thặng dư 200 triệu USD. Qua đó, nâng mức thặng dư của Việt nam đến hết tháng 7 năm 2019 đạt 1.789 triệu USD.

Hãy tham khảo Dây thun bản của Tandtvietnam để thêm nguyên liệu vào công thức phối đồ nhé!

Theo Báo Mới
Tin tức khác
Tin tức V1420 - 23122019 - Dây thun dệt bản

Tin tức V1420 - 23122019 - Dây thun dệt bản

Khi tiếp xúc với Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) - ông Johnathan Hạnh Nguyễn,..
Tin tức C1159- 17092019 - Dây thun kẹp

Tin tức C1159- 17092019 - Dây thun kẹp

Xác định tiền lương tối thiểu (LTT) luôn là vấn đề được quan tâm tại nhiều quốc gia trên thế giới.
News  1107 - 04092019 - Plain elastic

News 1107 - 04092019 - Plain elastic

Art and Design KS3: Anna Maria Garthwaite and textile design
Thị trường Trung Quốc bắt đầu tiêu thụ sản phẩm may mặc Việt Nam.

Thị trường Trung Quốc bắt đầu tiêu thụ sản phẩm may mặc Việt Nam.

Thị trường Trung Quốc bắt đầu tiêu thụ sản phẩm may mặc Việt Nam.
Tin tức V2130 - 23122019 - Dây thun dệt bản

Tin tức V2130 - 23122019 - Dây thun dệt bản

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết nhiệm vụ..
News 1327 - 04092019 - Elastic band

News 1327 - 04092019 - Elastic band

Harris Tweed mill in Lewis given to its manager as a gift
Đang online: 2 Tổng truy cập: 135371
Hotline tư vấn miễn phí: 0984.84.12.39
Hotline: 0984.84.12.39
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0984.84.12.39 SMS: 0984.84.12.39