Tin Tức

Tin tức A0807- 07082019 - Dây thun kẹp

TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018-2023

 

 

TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM

LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018-2023. Dây thun kẹp 

I. Bối cảnh đại hội

Ngày 26-27 tháng 4 năm 2018 Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức: Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; tăng trưởng kinh tế chưa cao và còn nhiều rủi ro; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của Ngành DMVN còn thấp, trong khi 5 năm tới là thời kỳ Việt Nam tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tổ chức và hoạt động của công đoàn tiếp cận nhiều hơn với các tiêu chuẩn quốc tế; quan hệ LĐ ngày càng phong phú, phức tạp; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với mức độ tự động hóa cao, sẽ tác động nhiều đến việc đào thải lao động, đòi hỏi Công đoàn DMVN và toàn thể CNVCLĐ phải thực sự chủ động, sáng tạo, đổi mới trong hoạt động, trong rèn cặp đội ngũ để tồn tại và phát triển.

II. Ý nghĩa của đại hội

 day thun kep _07082019_ anh chu thich 1

Ảnh: Toàn cảnh đại hội

 

Đại hội Công đoàn Dệt May Việt Nam lần thứ V là sự kiện chính trị quan trọng của Đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 5 năm qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 5 năm tới; tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XI của Tổng Liên đoàn và bổ sung sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu BCH CĐ DMVN nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; động viên đội ngũ CNVCLĐ ra sức phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển ngành, xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn mới.

III. Kết quả của đại hội

1. Đại biểu tham dự đại hội

Tham dự đại hội có 331 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 127.700 ĐV, CNVCLĐ toàn ngành.

 day thun kep _07082019_ anh chu thich 2

Ảnh: Toàn cảnh đại biểu đại hội

 

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Quang Nghị - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập Đoàn Dệt May Việt Nam, đồng chí Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, đồng chí Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, cùng các đồng chí đại diện các ban của Tổng Liên đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc các doanh nghiệp trong toàn hệ thống.

2. Nội dung và kết quả đại hội

2.1. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm của Công đoàn DMVN trong nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng thời, đại hội tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 20 NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCHTƯ (khoá X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước"gắn với định hướng phát triển của Ngành trong những năm tới để xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Ngành trong nhiệm kỳ 2018-2023. Cụ thể:

  1. Nhiệm kỳ qua, từ sự nỗ lực phấn đấu của toàn hệ thống, CĐ DMVN đã tạo được những điểm nhấn trong hoạt động như sau:

Chương trình "Phát triển đoàn viên" thu được nhiều kết quả tốt đẹp, đạt 168% kế hoạch Tổng liên đoàn giao.

Chương trình "Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động" được quan tâm thực hiện ở mỗi cấp, góp phần rèn cặp đội ngũ CNVCLĐ trưởng thành về chất.

Chương trình "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ" đã góp phần củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác.

Chương trình "Nâng cao chất lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể" được thực hiện khá tốt ở cả cấp ngành và cấp cơ sở, góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được chú trọng và phát huy (với  4.668 sáng kiến có giá trị làm lợi gần 225 tỷ đồng), đang dần đi vào chiều sâu và trở thành phong trào chủ đạo của CNVCLĐ, đóng góp thiết thực cho việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Chương trình phúc lợi đoàn viên gắn với đẩy mạnh mô hình các thiết chế cơ sở được triển khai thực hiện tích cực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho CNVCLĐ.

Văn phòng Tư vấn pháp luật được thành lập đã trang bị kiến thức, hỗ trợ pháp lý cho NLĐ và CĐCS.

Xây dựng và đưa vào khai thác Cổng thông tin điện tử để giới thiệu, thông tin, tuyên truyền, tương tác các hoạt động của công đoàn trong toàn hệ thống.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng, tạo dấu ấn trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt với việc dẫn đầu Khối Thi đua các công đoàn thuộc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2017, tại đại hội, Công đoàn DMVN đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

 day thun kep _07082019_ anh chu thich 3

Đ/c Mai Đức Chính  PCT Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Công đoàn Dệt may Việt Nam

 

V. Đại hội đã thông qua các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Ngành trong nhiệm kỳ 2018-2023 là:

Mục tiêu tổng quát

Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng và năng lực thích ứng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN; đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của Ngành và tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập.

Khẩu hiệu hành động                                                                                

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, vì việc làm, đời sống của người lao động xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn mới.

Các chỉ tiêu chủ yếu

Nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của CĐ DMVN

- Phát triển mới từ 35.000 - 40.000 ĐV. Thành lập mới từ 15- 20 CĐCS.

- 100% đơn vị đủ điều kiện, thành lập được tổ chức công đoàn.

- Hàng năm có từ 80% trở lên số CĐCS đạt vững mạnh.

- Hàng năm có trên 70% số CĐCS tổ chức tập huấn cho cán bộ CĐ. 100% cán bộ chuyên trách được bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm công tác.

- Toàn hệ thống bồi dưỡng, giới thiệu và được Đảng xem xét kết nạp ít nhất 600 đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng.

- Thành lập ban nữ công ở 100% công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Thu tài chính công đoàn đạt 90% so với với số phải thu kinh phí công đoàn và đoàn phí theo quy định của Nhà nước và TLĐ.

- Duy trì mỗi tuần 01 bản tin tình huống pháp luật.

Nhóm chỉ tiêu phối hợp

- Chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Động viên CNVCLĐ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, của Tập đoàn. Cụ thể:

Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành năm sau cao hơn năm trước từ 10% trở lên.

Các đơn vị thuộc Tập đoàn DMVN đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu năm sau cao hơn năm trước từ 10 - 14%/năm;

Thu nhập bình quân tăng ít nhất 10%/năm.

Giảm 10 - 15% TNLĐ và bệnh nghề nghiệp; không có TNLĐ gây chết người.

- Chỉ tiêu về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: 98% trở lên số cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế dân chủ. 80% trở lên số DN ban hành quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Hàng năm 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức; 70% trở lên số Cty cổ phần, Cty TNHH tổ chức hội nghị NLĐ. Không có đơn vị để xảy ra đình công tự phát và ngừng việc tập thể.

- Chỉ tiêu về TULĐTT: 70% các bản TULĐTT DN đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của luật, trong đó có ít nhất 35% bản TULĐTT đạt loại A. Có 85% số đơn vị trực thuộc tham gia TULĐTT Ngành. 

- Hàng năm có trên 80% số NLĐ được học tập, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn.

- 65% trở lên số NLĐ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng, nghề nghiệp.

- 80% số đơn vị có các thiết chế phục vụ NLĐ.

Những chương trình công tác lớn trong nhiệm kỳ 2018-2023

Chương trình "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tâm huyết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo".

Chương trình "Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ".

Chương trình "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào LĐG-LĐST".

Chương trình "Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động".

Chương trình "Xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, vì sự tiến bộ của lao động nữ".

Với mong muốn trong nhiệm kỳ mới, nội dung, phương pháp, hoạt động của Công đoàn DMVN sẽ thực sự trưởng thành về chất, tại đại hội, Đảng ủy Tập đoàn DMVN đã tặng Công đoàn DMVN bức trướng mang dòng chữ:

Trí tuệ - Bản lĩnh, Đổi mới - Sáng tạo,

Chia sẻ - Đồng hành, Hài hòa - Hiệu quả.

 day thun kep _07082019_ anh chu thich 4

Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam trao tặng bức trướng cho Công đoàn DMVN

2.2. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn DMVN nhiệm kỳ 2013-2018; đóng góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và ý kiến bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thống nhất các kiến nghị của ĐV, CNVCLĐ trong ngành với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng liên đoàn, các bộ, ngành.

 day thun kep _07082019_ anh chu thich 5

Ảnh: Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn Dệt may Việt nam

 

2.3. Đại hội đã dân chủ, sáng suốt bầu ra BCH Công đoàn DMVN khóa V gồm 37 đồng chí với số phiếu tín nhiệm cao. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn DMVN khoá V đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Lê Nho Thướng tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn DMVN khóa V; Các Phó Chủ tịch gồm đồng chí: Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thái Dương; Ủy ban kiểm tra gồm 07 đồng chí, trong đó đồng chí Phạm Thị Hải Yến được bầu là Chủ nhiệm.

2.4. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 7 đồng chí, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVC Ngành DMVN dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

2.5. Cũng tại đại hội, Chủ tịch Công đoàn DMVN cùng các đại biểu đã đối thoại trực tiếp với Tổng giám đốc Tập đoàn DMVN trên tinh thần cởi mở, để trao đổi thông tin, tăng cường hiểu biết, và thống nhất những vấn đề mà hai phía cùng quan tâm.

2.6. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, tham luận của các đại biểu, Đại hội đã hoàn thiện và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn DMVN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội Công đoàn DMVN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp. Những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra là chương trình hành động cách mạng, là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và NLĐ trong ngành nhằm nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân; cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Ngành DMVN nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn DMVN lần thứ V thành hiện thực sinh động, đóng góp xuất sắc vào sự phát triển bền vững của từng doanh nghiệp, của ngành và của đất nước.    

Công đoàn DMVN xin gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn văn Nghị quyết đại hội.

 

Theo nguồn Công Đoàn Dệt May

 

Tandtvietnam luôn cung cấp các sản phẩm chất lượng uy tín hàng đầu Việt Nam như : Dây RibbonDây ViềnDây thun kẹp, .....

Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Tandtvietnam trong nhiều năm qua. 

 

Tin tức khác
CHỈ MAY CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT

CHỈ MAY CÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT

Chỉ may may công nghiệp là phần không thể tách rời trong ngành may mặc, chỉ may quần áo là phụ liệu để kết nối các..
TOP 5 ĐỊA CHỈ MAY MẶC UY TÍN TẠI HỒ CHÍ MINH

TOP 5 ĐỊA CHỈ MAY MẶC UY TÍN TẠI HỒ CHÍ MINH

Ngành may mặc không còn gì xa lạ đối với Việt Nam. Đã góp phần cho sự phát triển về kinh tế - xã hội của đất..
Thun dệt kim - thun bản những điều bạn nên biết trước khi mua

Thun dệt kim - thun bản những điều bạn nên biết trước khi mua

Về mặt hình thức, thun dệt kim tương đối giống với thun dệt. Nhưng thun dệt kim mỏng, mềm và giá thành rẻ hơn. Sản..
Địa chỉ cung cấp chỉ thun tại Hồ Chí Minh uy tín nhất

Địa chỉ cung cấp chỉ thun tại Hồ Chí Minh uy tín nhất

Chỉ thun là phụ liệu may mặc không còn xa lạ với các xưởng sản xuất cũng như nhà bán lẻ phụ liệu. Nhưng để tìm..
Top địa chỉ cung cấp chỉ thun giá rẻ không thể bỏ qua

Top địa chỉ cung cấp chỉ thun giá rẻ không thể bỏ qua

Hiện nay, chỉ thun được sử dụng rất phổ biến trong ngành công nghiệp may mặc. Và việc cầu nhiều thì cung cũng sẽ..
Phụ liệu may mặc tại Hồ Chí Minh giá rẻ

Phụ liệu may mặc tại Hồ Chí Minh giá rẻ

Ngành dệt may Việt Nam hiện nay đang là ngành dẫn đầu, kéo theo sự phát triển không ngừng này giúp cho việc sản xuất..
Đang online: 6 Tổng truy cập: 629476
Hotline tư vấn miễn phí: 0984.84.12.39
Hotline: 0984.84.12.39
Chỉ đường icon zalo Zalo: 0984.84.12.39 SMS: 0984.84.12.39